Zasady korzystania z kart Multisport w Klubie Stacja Squash.

Karta jest imienna i może się nią posługiwać wyłącznie osoba, której dane znajdują się na odwrocie karty. Karta jest ważna  z dokumentem potwierdzającym tożsamość Użytkownika. W przypadku, braku dokumentu potwierdzającego tożsamość, wizyta nie może być zarejestrowana. Rejestracja wizyty może odbyć się wyłącznie tuż przed rozpoczęciem korzystania z usługi przez Użytkownika. Karta jest ważna gdy zawiera…